BIJ12 Logo

Bij wie moet ik waarvoor zijn?

-H001-


BIJ12

  • aanvragen voor een tegemoetkoming in faunaschade
  • in de Faunaschade PreventieKit vindt u welke preventieve maatregelen u kunt treffen om de schade te voorkomen


Faunabeheereenheid

  • informatie ontheffingen/vrijstellingen of machtigingen om schadeveroorzakende dieren te bestrijden
  • afgeven perceelgebonden machtiging
  • opstellen faunabeheerplannen


FRS/SRS is het informatiesysteem van de Fauna keten waaronder de FBE's en Jagersvereniging

  • schade melden
  • verlenen perceelgebonden machtigingen
  • afschotregistratie


Dora (als FRS alleen in Provincie Zuid-Holland)


Jager/schadebestrijder


ProvincieTerug