BIJ12 Logo

Ik ben grondgebruiker

-H023-

Een tegemoetkoming in faunaschade vraagt u aan op uw persoonlijke pagina op MijnFaunazakenbij12.nl. Om op uw persoonlijke pagina te komen moet u zich eerst registreren.

Om in aanmerking voor een tegemoetkoming te komen gelden er een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

  • u moet er alles aan doen om de schade te voorkomen of te beperken
  • u zorgt er voor dat schadeveroorzakende dieren worden bestreden
  • u aanvraag dient binnen 7 werkdagen nadat u de schade heeft geconstateerd te worden ingediend
  • u betaalt leges en er kan een eigen risico worden ingehouden
  • u dient informatie over gepachte percelen toe te voegen aan uw dossier

Voor een volledig beeld van alle voorwaarden verwijzen we u naar de website van BIJ12-faunazaken


Het melden van schade (zonder een aanvraag om een tegemoetkoming in te dienen) doet u op faunaschade.nl. De melding kan daar niet meer doorgezet worden naar een tegemoetkomingsaanvraag. Het melden van schade is gratis.

Terug